ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה למתן שירותי התקנה, אחזקה ושיפוץ של מערכות להפעלת פתחי עשן בנתב"ג מתוצרת החברות “Simon PROtec Systems GmbH" ו- "Coopers Fire Ltd”, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 77
תאריך פרסום: 25/06/2024
תאריך סיום פרסום: 25/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
פרטי ההודעה: