ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח חבות מפעילי שדות תעופה ובקרה אווירית, ביטוח חבות כלפי צד ג' בגין טרור ומלחמה וביטוח אחריות מקצועית (חמ"ל סייבר ויעוץ לגורמי חוץ), עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 47
תאריך פרסום: 16/04/2024
תאריך סיום פרסום: 16/04/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2025 - 01.05.2024
שם ספק/לקוח: Arthur. J. Gallagher
פרטי ההודעה: