ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקת מטאטאי מסלולים עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0535/00
תאריך פרסום: 20/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 19/08/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז