ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות עבור רשות שדות התעופה
תאריך פרסום: 29/10/2023
תאריך סיום פרסום: 29/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.10.2024 - 01.11.2023
שם ספק/לקוח: הראל חברה לביטוח בע"מ
פרטי ההודעה: