ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: שדרוג מערכת מיון ושינוע כבודה בטרמינל 3, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 78
תאריך פרסום: 03/07/2024
תאריך סיום פרסום: 03/07/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: BEUMER GROUP A/S/דנמרק
פרטי ההודעה: