ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות להכשרת עובדי יחידת מניעת עבירות ובקרת טיב השירות ומח' מבצעים נתב"ג, בקורס Aircraft Turnaround Coordination and Loading Supervision
מספר ההודעה: 93
תאריך פרסום: 26/07/2023
תאריך סיום פרסום: 26/07/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: אינטרנשיונל אייר טרנספור (IATA)
פרטי ההודעה: