ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקה ומתן שירותי אחזקה של מטהרי אוויר אוטומטיים בנתב"ג ובאתרי רש"ת
מספר ההודעה: 05
תאריך פרסום: 10/01/2024
תאריך סיום פרסום: 10/01/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2024 - 01.02.2024
שם ספק/לקוח: איי.פי.אמ איתן עמיחי הדברה בע"מ
פרטי ההודעה: