ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכסים בשדות התעופה חיפה וראש פינה
מספר ההודעה: 34
תאריך פרסום: 25/10/2023
תאריך סיום פרסום: 25/10/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: עד ליום 31.12.2025
שם ספק/לקוח: סנונית שירותי תעופה בע"מ
פרטי ההודעה: