ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה חלקי חילוף עבור טרקטורי גרירה דיזל תוצרת TOYOTA
מספר ההודעה: 43
תאריך פרסום: 02/04/2024
תאריך סיום פרסום: 02/04/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 19.02.2026 - 20.09.2024
שם ספק/לקוח: יוניון רכב תעשייתי בע"מ
פרטי ההודעה: