ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תכנון והשכרה של אוהל ממוזג בחניון 25 בטרמינל 3 בנמל התעופה בן-גוריון
מספר ההודעה: 19
תאריך פרסום: 13/02/2024
תאריך סיום פרסום: 13/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2025 - 01.07.2024
שם ספק/לקוח: עיצוב במה בע"מ
פרטי ההודעה: