ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לניהול והפעלת מסוף מטענים בקרור בנמל התעופה בן גוריון
מספר ההודעה: 11
תאריך פרסום: 15/04/2024
תאריך סיום פרסום: 15/04/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.07.2030 - 01.08.2024
שם ספק/לקוח: אוברסיז קומרס בע"מ
פרטי ההודעה: