ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת והתקנת גשרי עליה למטוס בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 60
תאריך פרסום: 21/05/2024
תאריך סיום פרסום: 21/05/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: Shenzhen CIMC Tianda Airport Support LTD /סין
פרטי ההודעה: