ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותי אחסנה ומכירה לעוברים היוצאים מישראל במסופי הגבול היבשתיים בגין ונהר הירדן של טובין פטורי ו/או חבי מכס ו/או מיסים
מספר ההודעה: 02
תאריך פרסום: 06/02/2024
תאריך סיום פרסום: 06/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 01.06.2024
שם ספק/לקוח: ג'יי. אר. היינמן שותפות מוגבלת
פרטי ההודעה: