ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי בידוק בטחוני, סריקה, אבטחה, ומנהלה בשדות התעופה חיפה, ראש פינה והרצליה
תאריך פרסום: 27/11/2023
תאריך סיום פרסום: 27/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2024 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: שלג לבן (1986) בע"מ
פרטי ההודעה: