ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי הסעדה שונים בנמל התעופה בן גוריון, עבור עובדי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 122
תאריך פרסום: 13/09/2023
תאריך סיום פרסום: 13/09/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: פוד האוס שאח בע"מ
פרטי ההודעה: