ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי מעבדה לזיהוי נוצות, עבור אגף מבצעי קרקע ברשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 54
תאריך פרסום: 05/05/2024
תאריך סיום פרסום: 05/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: אוניברסיטת תל-אביב
פרטי ההודעה: