ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקה, אספקה והתקנה של דלתות גלילה ודלתות מתרוממות עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 126
תאריך פרסום: 19/09/2023
תאריך סיום פרסום: 19/09/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.06.2024 - 01.11.2023
שם ספק/לקוח: אלטרון בע"מ
פרטי ההודעה: