ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בקשות לקבלת מידע (RFI)

פרטי ההודעה הכלליים
נושא:
בקשה לקבלת מידע (RFI) - בנושא טעינת כלי רכב חשמליים בחניונים לטווח ארוך בנתב"ג
מספר בקשה: 04
תאריך פרסום: 27/06/2024
תאריך אחרון למסירת מענים: 25/07/2024
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר אבירם סידי
דוא"ל איש קשר: aviramsi@iaa.gov.il
פרטי הבקשה: