ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הקמת ואחזקת מערכת קשר AMHS, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 17
תאריך פרסום: 11/02/2024
תאריך סיום פרסום: 11/02/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: Frequentis CA
פרטי ההודעה: