ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: שדרוג מערכת מיון ושינוע כבודה בטרמינל 3, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 20
תאריך פרסום: 20/02/2024
תאריך סיום פרסום: 20/02/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: BEUMER GROUP A/S/דנמרק
פרטי ההודעה: