ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה, התקנה, אחזקה ושדרוג מערכות גילוי אש וכיבוי בגז המותקנות בכל אתרי הרשות
מספר ההודעה: 40
תאריך פרסום: 31/03/2024
תאריך סיום פרסום: 31/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2027 - 01.01.2025
שם ספק/לקוח: אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
פרטי ההודעה: