ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות למתן שירותי אספקת מחירוני דקל דיגיטליים ואפליקציות נלוות המבוססות על מחירון דקל (תוכנת דקל), עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 14
תאריך פרסום: 08/02/2024
תאריך סיום פרסום: 08/02/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ
פרטי ההודעה: