ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: הרשאה להסעת צוותי אוויר בנתב"ג
מספר ההודעה: 45
תאריך פרסום: 14/12/2023
תאריך סיום פרסום: 14/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: טל לימוזין סרוויס בע"מ
פרטי ההודעה: