ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מסגרת לאספקת מדבקות ברקוד ומדבקות נוספות עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 64
תאריך פרסום: 27/05/2024
תאריך סיום פרסום: 27/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.01.2025 - 02.08.2024
שם ספק/לקוח: החברות "גלילון תעשיות בע"מ", "פתקית מפעלי הדפסה בע"מ" ו"תדביק בע"מ"
פרטי ההודעה: