ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ייעוץ תקינה מבצעית עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 25
תאריך פרסום: 04/03/2024
תאריך סיום פרסום: 04/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2024 - 06.05.2024
שם ספק/לקוח: איי.ג'י.אל קונסלטינג בע"מ
פרטי ההודעה: