ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי בידוק ביטחוני, סריקה, אבטחה ומנהלה בשדות התעופה חיפה, ראש פינה והרצליה, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2023/070/0488/00
תאריך פרסום: 01/07/2024
תאריך אחרון להגשה: 15/08/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 01/07/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 15/07/2024 שעה: 23:30
5000 ₪