ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה לאספקת דלקים, שמנים וציוד נלווה, אחזקת תחנות דלק בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 103
תאריך פרסום: 10/08/2023
תאריך סיום פרסום: 10/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: דלק - חברת הדלק הישראלית בע"מ
פרטי ההודעה: