ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תחזוקה לתוכנה לתכנון תנועת נוסעים, מסלולים ורחבות חניה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 114
תאריך פרסום: 29/08/2023
תאריך סיום פרסום: 29/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.04.2024
שם ספק/לקוח: Transoft Solutions
פרטי ההודעה: