ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקת חלקי חילוף ומתן שירותי תמיכה למערכת AVDGS מתוצרת חברת THYSSENKRUP AIRPORT SOLUTIONS S.A / גרמניה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 04
תאריך פרסום: 08/01/2024
תאריך סיום פרסום: 08/01/2025
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: THYSSENKRUP AIRPORT SOLUTIONS S.A / גרמניה
פרטי ההודעה: