ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותים למערכת שעוני נוכחות המותקנים ברשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 145
תאריך פרסום: 22/11/2023
תאריך סיום פרסום: 22/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: סינאל מלל פייווי בע"מ
פרטי ההודעה: