ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת דלק לציבור הרחב בנמל התעופה רמון
מספר ההודעה: 26
תאריך פרסום: 06/08/2023
תאריך סיום פרסום: 06/08/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: סונול ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: