ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום ההסעדה, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 150
תאריך פרסום: 27/11/2023
תאריך סיום פרסום: 27/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.01.2024 - 04.12.2023
שם ספק/לקוח: טעם הידע בע"מ
פרטי ההודעה: