ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות לביצוע העתקת הגדר ההיקפית בחלקו הצפון מזרחי של נתב"ג לטובת הקמת מחלף צומת הטייסים
מספר ההודעה: 154
תאריך פרסום: 29/11/2023
תאריך סיום פרסום: 29/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: פרוייקטאלי
שם ספק/לקוח: כביש חוצה ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: