ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה מסגרת לקבלת שירותי מעקב תכנוני עבור רש"ת
מספר ההודעה: 151
תאריך פרסום: 27/11/2023
תאריך סיום פרסום: 27/11/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 29.02.2028 - 01.03.2024
שם ספק/לקוח: גאו-דע ניהול ומידע מקרקעין
פרטי ההודעה: