ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות בחוזה לאספקת דלקים, שמנים וציוד נלווה, אחזקת תחנות דלק בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 167
תאריך פרסום: 14/12/2023
תאריך סיום פרסום: 14/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
פרטי ההודעה: