ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: התקשרות מסגרת למתן אספקת שירותי פוטוגרמטריה, אורתופוטו הכנת מפת תצלום, הדפסה ומסגור עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 72
תאריך פרסום: 18/06/2024
תאריך סיום פרסום: 18/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.10.2025 - 01.11.2024
שם ספק/לקוח: אופק צילומי אוויר, מדבא מדידות והנדסה בע"מ, חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ, טריג מידע מרחבי בע"מ, קו מדידה בע"מ, טרהויז'ין בע"מ
פרטי ההודעה: