ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה למערכת קשר פנים תוצרת חברת ZENITEL המותקנת במתקני רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 45
תאריך פרסום: 10/04/2024
תאריך סיום פרסום: 10/04/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2027- 01.01.2025
שם ספק/לקוח: סטנטופון ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: