ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי ניקיון במבנה האווירי בטרמינל 3 בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 112
תאריך פרסום: 23/08/2023
תאריך סיום פרסום: 23/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: ע.מ.י.ש.ב שרותים בע"מ
פרטי ההודעה: