ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקת מערכת מיון ושינוע כבודה בטרמינל 3 ובטרמינל 1 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 59
תאריך פרסום: 19/05/2024
תאריך סיום פרסום: 19/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.01.2031 - 01.02.2026
שם ספק/לקוח: BEUMER GROUP A/S/דנמרק
פרטי ההודעה: