ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקת מעליות ודרגנועים בתחום ש"ת רמון בתמנע, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 107
תאריך פרסום: 14/08/2023
תאריך סיום פרסום: 14/08/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 25.02.2024 - 24.02.2027
שם ספק/לקוח: שינדלר נחושתן בע"מ
פרטי ההודעה: