ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס בש"ת חיפה
מספר ההודעה: 12
תאריך פרסום: 02/05/2024
תאריך סיום פרסום: 02/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2026 - 01.01.2025
שם ספק/לקוח: לייף אייר בע"מ
פרטי ההודעה: