ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי שמאות בתחום הביטוח עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז: 2024/070/0069/00
תאריך פרסום: 10/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 15/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז