ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

מכרזים

פרטי המכרז
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותי פריקת/העמסת אוטובוסים ולמתן שירותי סבלות והובלה של עגלות כבודה לציבור הנוסעים בטרמינל 1 ובטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז: 2024/152/0001/00
תאריך פרסום: 03/06/2024
תאריך אחרון להגשה: 10/07/2024 שעה: 10:00
מסמכי המכרז:
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
תאריך תחילת תשלום/רישום: 03/06/2024
תאריך סיום תשלום/רישום: 23/06/2024 שעה: 23:30