ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותי פריקת/העמסת אוטובוסים ולמתן שירותי סבלות והובלה של עגלות כבודה לציבור הנוסעים בטרמינל 1 ובטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון.

מס' המכרז: 2024/152/0001/00

מועד אחרון להגשת הצעות : 10/07/2024  עד השעה 10:00

איש קשר: אורלי פרץ שטראוס, טלפון: 03-9750621    דוא"ל: orlype@iaa.gov.il

תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות– הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").