ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקה ותחזוקת מערכת הקצאת חניות ושערים מתוצרת TMS, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 35
תאריך פרסום: 21/03/2024
תאריך סיום פרסום: 21/03/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2027 - 01.05.2024
שם ספק/לקוח: Constraint Technologies (CTI)
פרטי ההודעה: