ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תכנון לתחומי הנדסה בתעופה אזרחית, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 71
תאריך פרסום: 18/06/2024
תאריך סיום פרסום: 18/06/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: WSP, INECO ו- DY Consultant
פרטי ההודעה: