ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי פרסום בכל נמלי התעופה, שדות התעופה ומעברי הגבול היבשתיים המנוהלים על ידי רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 15
תאריך פרסום: 13/05/2024
תאריך סיום פרסום: 13/05/2025
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2028 - 01.01.2027
שם ספק/לקוח: ברעם פרסום מקורי בע"מ
פרטי ההודעה: