ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי הקמת מערכת SAP-ERP לרשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 84
תאריך פרסום: 10/07/2023
תאריך סיום פרסום: 10/07/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: נס א.ט. בע"מ
פרטי ההודעה: