ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי שדרוג ואחזקה של מערכת הקלטת שמע ותמונה אווירית, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 169
תאריך פרסום: 14/12/2023
תאריך סיום פרסום: 14/12/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: נייס מערכות בע"מ
פרטי ההודעה: