ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי ניקיון במבנה הקרקעי בטרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון
מספר ההודעה: 157
תאריך פרסום: 03/12/2023
תאריך סיום פרסום: 03/12/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.10.2026 - 01.11.2023
שם ספק/לקוח: אס.איי.אייצ' ישראל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ
פרטי ההודעה: